Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Ευχαριστίες

Ευχαριστίες

Η συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους περίπου εκατόν εξήντα (160) υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση εισαγωγής στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Ενημερώνουμε επίσης ότι έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία/μοριοδότηση των αιτήσεων και πως, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα των (πιθανότατα διαδικτυακών) συνεντεύξεων με όλους τους υποψηφίους.

Η Συντονιστική Επιτροπή

 

Share this post