Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Απόψεις φοιτητών μας!

Απόψεις φοιτητών μας!

Το ΜΠΣ « Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων- Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες», αποτελεί ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών προσέγγισης του πολυπαραγοντικού φαινομένου των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας παιδιών και εφήβων, η οποία χρήζει, ιδίως στις μέρες μας, επιτακτική ανάγκη μελέτης, καθώς η ελλειμματική λειτουργικότητα του ατόμου μπορεί να το ακολουθεί για ολόκληρη την ενήλικη ζωή του. Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις τεκμηριωμένες σε επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα, από διδάσκοντες και προσκεκλημένους εισηγητές επιστημονικά εξειδικευμένους στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε κλινικό πλαίσιο- μέσω της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσεγγίζει, διερευνά, αναπτύσσει δεξιότητες αντιμετώπισης, καθώς και παρεμβάσεων- μέσα από διάφορα είδη θεραπειών- πολυπρισματικά μέσω της ψυχικής υγείας, της κοινωνιολογίας, κοινωνικής εργασίας και των νέων τεχνολογιών.

 Κ.Ζ.

Το ΜΠΣ « Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων- Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Συνέβαλε στην επικαιροποίηση των γνώσεων μου αλλά και στην ανάδυση νέων επιστημονικών πεδίων που μέχρι σήμερα δεν είχα προσεγγίσει,  ενώ επέδρασε σημαντικά στην ανάπτυξη των ερευνητικών και αναστοχαστικών μου δεξιοτήτων.  Στα παραπάνω συνέβαλε η επιστημοσύνη των διδασκόντων,  η παράλληλη  χρήση της πλέον σύγχρονης και διεθνώς καθιερωμένης βιβλιογραφίας, το πρόγραμμα σπουδών αλλά και το θετικό κλίμα επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.’

Χ.Γ

Share this post