Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

addiction counseling university of patras addiction-counseling upatras

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

"Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες"

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες»(ΦΕΚ Αριθμ. 90/773/21278)

Απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων ελληνικών ή κυπριακών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σχολεία, νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, αλλά και σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τις εξαρτήσεις και την ψυχική υγεία γενικότερα.

«Κοπή πίτας 2024»

«Φωνογραφικό υλικό από την κοπή πίτας του ΠΜΣ στις 20 Ιανουαρίου 2024»  

Ανακοίνωση για το μάθημα «Θεμελιώδεις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις: ανισότητα, αποκλεισμός, παραβατικότητα, εξαρτήσεις (Υ)»

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Α’ Ειδίκευσης που παρακολουθούν το μάθημα: «Θεμελιώδεις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις: ανισότητα, αποκλεισμός, παραβατικότητα, εξαρτήσεις (Υ)» να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να συμμετάσχουν στο μάθημα της Παρασκευής (27/10/23): ——————————————————— Καμαριανός Ιωάννης’s Zoom Meeting Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου⋅4:00 – 8:00 μμ https://upatras-gr.zoom.us/j/91943126331?pwd=VFRCeERRQmFQTmc3M2RNYmJLT3BWQT09 Meeting ID: 919 4312 6331 Passcode: 602174 ——————————————————— Ο διδάσκων Ι. Καμαριανός

Εναρκτήρια Συνάντηση-Υποδοχή την Παρασκευή 20/10/2023

Την Παρασκευή 20/10/2023 και ώρα 4:15μμ στην αίθουσα Τ10 (κτήριο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Ισόγειο) καλείστε στην Εναρκτήρια Συνάντηση-Υποδοχή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΠΜΣ με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» 2023-24

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες », (ΦΕΚ  3033/22-7-2020 Τεύχος  β’ όπως αυτό τροποποιήθηκε από: το ΦΕΚ 2460/10-06-2021 τεύχος β’ και το ΦΕΚ 2801/6-6-2022 τεύχος β’), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για […]

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Η Πολιτική του ΠΜΣ στηρίζεται στην αξιοποίηση γενικότερα συνεργασιών με Οργανισμούς και Φορείς στα πεδία της Ψυχικής Υγείας, των Εξαρτήσεων και των Νέων Τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, η λίστα των εισηγητών, αλλά και των συνεργαζόμενων επιστημονικών φορέων, θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται με τη πάροδο του χρόνου.

Οι φοιτητές/ιες του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα εργαστήριά τους και την Πρακτική Άσκηση σε φορείς όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:

Το Χαμόγελο του Παιδιού, Το Κέντρο Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων Καλλίπολης, Το Κλινικό Παρατηρητήριο για τη Διαγνωστική Εκτίμηση των Εξαρτήσεων, Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Το ΚΕΘΕΑ, το Τμήμα προβληματικής χρήσης διαδικτύου 18 Άνω, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.ά.