Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2021-2022

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2021-2022

 

Ανακοινώνεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα αρχίσει στις 12/7/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 1/8/2021 (ΦΕΚ 3033/22-7-2020, τεύχος β΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2460/10-6-2021, τεύχος β΄). Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και το ελάχιστο όριο για την απονομή Διπλώματος είναι τρία εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος ανέρχεται σε ενενήντα (90) ECTS (συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης).

Προβλέπεται η εισαγωγή 30 μεταπτυχιακών φοιτητών και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.700 €. Τα μαθήματα διεξάγονται συνήθως κάθε Παρασκευή (16:00 – 21:00) και Σάββατο (9:00 – 17:00). Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Πριν την υποβολή υποψηφιότητας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη.

Share this post