Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ B’ 2801/06.06.2022 ανά εξάμηνο φοίτησης και κατεύθυνση βρίσκεται εδώ.