Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους 297 υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση εισαγωγής στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ενημερώνουμε επίσης ότι έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία/μοριοδότηση των αιτήσεων και πως, εντός των επομένων ημερών, αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα των δια ζώσης συνεντεύξεων με όλους τους υποψήφιους.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Share this post