Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων 2022-23

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων 2022-23

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις ημερομηνίες και τις ώρες συνέντευξης των υποψηφίων για την πλήρωση 44 κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαδικτυακά στη διεύθυνση που γνωστοποιείται στους υποψηφίους στο προσωπικό τους email.

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων.

Share this post