Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Δρ Κουιμτσίδης Χρήστος, Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά

Δρ Κουιμτσίδης Χρήστος, Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά

Είχα την τιμή και τη χαρά να συναντήσω την ακαδημαϊκή ομάδα που διοργανώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τον τίτλο ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  και να πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του προγράμματος και τις συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί με τους τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών.

Καθώς το κοινωνικό φαινόμενο των εξαρτήσεων είναι δυναμικό και μεταβάλλεται ταχύτατα, αντίστοιχα δυναμικά προγράμματα  εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων συμβάλλουν στην βελτίωση και επικαιροποίηση της κατάρτισης του επιστημονικού προσωπικού αλλά και στη μεγάλη μάχη ενάντια στο κοινωνικό στίγμα προς τον ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού.

Ο Εθνικός Συντονιστής συμμετέχει στην Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, η οποία αποτελείται από 10 Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η έγκριση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά. Η συνεργασία του με το Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών αφορά τις προοπτικές και προκλήσεις του ΠΜΣ “ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Share this post