Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Μη κατηγοριοποιημένο

Απόψεις φοιτητών μας!

'Το ΜΠΣ « Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων- Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες», αποτελεί ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών προσέγγισης του πολυπαραγοντικού φαινομένου των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας παιδιών και εφήβων, η οποία χρήζει, ιδίως στις μέρες μας, επιτακτική ανάγκη μελέτης, καθώς η ελλειμματική λειτουργικότητα του...

Read more...